HomeAboutContact

Consultaties en
Start uw eigen
Nuttige links en
Ama-vita.center.2016
HolisticHealthCenter
Ama-vita.center.2016

online meetingsandere video'sinzichtencorona oplossingen angstvrij call to action

 

Het collectief bewustzijn en success met het

"1000 apes syndrome"

De achtergrond van het success in het kort:

Het geheim ligt in de massa: op een eiland waren er meer dan 1000 apen maar ook op de buureilanden.... Wetenschappers hebben aan één aap getoond hoe je een kokosnoot kan openen met een steen... om dan van de inhoud te kunnen genieten...

Deze aap toonde het aan een andere en deze aan nog andere.... met de tijd wisten heel vele apen op dit eiland hoe ze de kokosnoten konden openen....

Maar dan gebeurde het wonderlijke: op een buureiland begonnen plots de apen ook deze kennis over te nemen en zijn gestart met het openen van kokosnoten zonder dat ze in comunicatie konden zijn met de apen van het andere eiland.

Hoe dit voor eigen success toepassen?

0. Vertel van het "1000 apes syndrome" als een goede oplossing

1. Verwittig iedere dag zo veel mogelijk mensen

met de boodschap om kennis te maken met de waarheid en om deze door te geven.

2. Stuur mail met info, geef info op papier, spreek

persoonlijk met mensen in de winkel, vraag om de boodschap uit te hangen met plakband met de vraag om een foto te nemen en door te geven... De boodschap in een foto werkt heel vlug en efficiënt...

3. Zoek mensen op met een netwerk

die anderen goed kunnen bereiken... en natuurlijk eigen volk en buren eerst..

4. Contacteer de pers, poliite, leger, advocaten, winkels....

U kan doorgeven wat u wenst als ze maar wakker schieten en in actie schieten.

5. Geef duidelijke oplossingen

wat zij kunnen doen:

1. Massaal mensen contacteren en informeren

2. Iedereen vragen om ook alles door te geven

3. Geef aan waarom het zo belangrijk is... niet alleen onze maar ook de volgende generatie zal de gevolgen dragen...

4. Oplossing als ze internet echter afsluiten als laatste pogging om ons het communiceren te verbieden moet een teken zijn van burgerplicht om op straat te komen en duidelijk per gemeente de burgermeester opzoeken en hem verplichten in actie te schieten.

Zeker hetzelfde met de regeringsplaatsen door de plaatselijke bevolking en omgeving massaal opzoeken om te tonen dat het nu gedaan is om ons tot slaven te willen maken. Wij zijn en blijven vrije burgers... en als de regering niet onze rechten respeteert moet ze onmiddellijk aftreden en een burgerregering opgesteld worden... Vraag advocaten welke wettelijke wegen er zijn in dergelijke noodsituaties...

Zoek de geweldloze oplossing en isoleer "huurlingen" die door anderen ingehuurd worden om ons als geweldadige mensen te laten overkomen (ref. gele hesjes in Frankrijk)

6. Geef het voorbeels dat hun actie wel telt...

Indien iedereen iedereen samenvattend ook maar 20 mensen kan bereiken die ook terug 20 mensen bereiken hebben wij volgend success:

Dag 1: 20

Dag 2: 20 x 20 = 400

Dag 3: 400 x 400 = 1600

Dag 4: 1600 x 1600 = 2.560.000

In 4 dagen kunnen wij reeds op die manier 2,5 miljoenen mensen inlichten... U ziet dat het gaat indien iedereen 20 mensen kan activeren om terug actief te worden....

 

Weiger iedere poging van vaccinatie met bijgevoegd certificaat

pdfteken1Met die certificaat kunnen wij weigeren om ons te laten vaccineren. Gebruik dit voor iedere poging om ons of onze kinderen te vaccineren.

Wat ook in het verleden werkte is het persoonlijk verantwoordelijk maken van de geneesheer die de vaccinatie wenst uit te voeren door hem een document hiervoor te doen tekenen... Geen handtekening, geen vaccinatie.... Met dank aan Lieve die dit het heeft doorgestuurd. Blijkbaar heeft zij ook een veelzegende naam...

Is 5G actief in Europa en de nieuwe GSM vanaf 2 april

een heel serieuze bedreiging?

"Jeder denkt nur an sich.... ich bin ganz anders,

ich denke nur an mich"

Duits spreekwoord

 

 

Als Bouwbioloog, Geobiolog en ook trainer en werkende met High Tech Frequency Medicine systemen komen de metingen van het verleden niet eens in de beurt van dat wat ons te wachten staat. Bekijk de live videobeelden in Wuhan en u weet dat niemand met een griep zo maar bewusteloos omvalt...

Kort door de bocht omdat het reeds actief is:

ontwijk 5G zendmasten (ca. 400 - 500m bereik) want deze zijn

hoe dan ook zeer gezondheidsschadelijk

Spreek persoonlijk met alle buren, vrienden, kennissen en vertel

het door en nodig ze uit om naar de online meetings te komen.

Hoe meer mensen aan de basis weten wat er aan het gebeuren is

hoe vlugger wij dit met een collectief bewustzijn kunnen

stoppen...

Ama-vita kan perfect meten hoe hoog de straling is en ook wat ze met het lichaam doet...en dit zijn nog niet eens de hoge frequenties en de 5G maar de stille lage frequenties om ons met tekort van zuursto te voorzien.... de technnische basis van alle kankers...

Wat zijn de mogelijke volgende stappen die wij kunnen verwachten?

1. 5G actief zetten met alle gevolgen voor de mensen die erin leven of erdoor komen....Met 60 Ghz kunnen wij niet méér zelf kiezen maar worden wij bestraald....

2. Een sterke groei van ziekenhuisopnames net zoals in Wuhan en Noorditalië: wij kunnen geen ander resultaat verwachten als wij hetzelfde doen... of niet?

3. Met frequenties door te sturen in vorm van AI (artificial intelligence) is het mogelijk met ons lichaam te doen wat die personen wensen die de stralingen door sturen... Het aanzetten alleen van 5G zal zijn gevolgen laten zien, al dan niet onder de dekmantel van corona-virus. Wij weten dat alle microorganismen door metaal worden aangetrokken en wij door de extra stralingen ook problemen zullen krijgen met de zuurstofopname en hier alleen de oude methode... (PDF download onderaan of via deze link). Met 5G worden de cellen doorlatend, de virus kan veel beter in de cellen indringen en 5G zorgt voor DNA breuken en schade op grotere schaal in ons lichaam. De zuurstofmoleculen oscileren te veel en de depolarisatie heeft helaas zware gevolgen... nog niet gesproken van de AI frequenties die ons alleen al op knopdruk kunnen doen veranderen tot en met de dood als gevolg.

Zonder 5G met ca. 1,8 Ghz is reeds lang bewezen dat dit zeer gezondheidsschadelijk is en kanker veroorzaakt. Honderteen studies tonen dit aan en meten wij dit ook regelmatig. Met 5G aan te zetten belasten wij 30 keren meer ons lichaam met dezelfde katastrofale gevolgen. Deze worden op naam van de coronavirus afgeschoven om ons tenslotte met een vaccin gifstoffen, besmettingen, zware metalen en waarschijnlijk ook een nanochip te geven waardoor wij overal kunnen opgespoord en behandeld worden...

4. Met een verplichte vaccinatie onder leiding van de WHO (waar bijna uitsluitend farmabedrijven de leiding hebben) heeft België reeds jaren geleden met de bijna verplichte vaccinatie onder minister Onckelinx de wet speciaal aangepast zodat de WHO aan België kan voorschrijven om ons te vaccineren. Zijn wij Belgen en alle Europeaanen en mensen wel hiermee akkoord of moeten wij niet dringend in een kortgeding deze wet terug te niete doen?

5. Nu weet u waarom deze pagina werd opgericht omdat niet iedereen akkoord is met wat er gaande is.... Wij worden van onze vrijheid berooft om ons dan gemakkelijker te kunnen "behandelen". Handig dat dit allemaal samen valt.... Samenzwering? Zeker niet als u de meer als duidelijke informatie en video's door neemt. Wat nu op ons af komt lijkt aan heel goed georganizeerde massamoord...Kunnen wij dit nog stilzwijgend toelaten?

 

Hoe kunnen wij het verschil maken?

1. Bent u vermogend en wenst u hier vlug een einde aan te maken en hierdoor België en Europa te helpen en zelf redden?

Neem dan contact op met een van die advocaten die op internationaal niveau reeds landen hebben kunnen redden met een kortgeding. Door ons opzettelijk te bestralen tegen onze eigen wil wordt er wel degelijk tegen enkele grondwetten verstoten. De gespecialiseerde advocaten weten dit en kennen deze wetten... Wij moeten alleen mensen vinden die deze gespecialisseerde advocaten willen in dienst nemen, aangezien er geen instantie wenst dat dit wordt tegen gehouden....

Zo moeijlijk kan het ook niet zijn om dit te bewijzen want wij kunnen zowel de stralingen meten als ook de gevolgen in het lichaam.... Als er dan altijd nog geen advocaten te vinden zijn die hiertegen iets wensen te doen moeten wij ons wel degelijk heel serieuze vragen stellen over de scheiding van de machten.... of die al dan niet er nog zou zijn....

Als marketier heb ik dit reeds doorgegeven aan enkele invloedrijke mensen... ik hoop dat zij begrijpen dat zij alleen aan levende mensen hun goederen kunnen verkopen en geld verdienen.... Dus ook hebben zij geen verstand van het verhaal.... maak u slimmer... en hebben zij geen heart om te helpen, doe het dan uit marketingoverwegingen.... Wie zal dan nadien nog bij de concurentie kopen, wetende dat u hun leven heeft gered...?

 

2. Teken de petitie en stuur het door

Gpetitie3
Teken ook nu a.u.b....

DENK AAN DE GEZONDHEID VAN U EN UW KINDEREN OF KLEINKINDEREN EN FAMILIELEDEN, MAAR OOK AAN DE DIEREN. LEES ZEKER TOT EINDE!

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren.

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. En veel dichter bij uw huis en uw gezin dan u zou willen. Om nog te zwijgen over uw privacy die altijd en overal niet meer zal bestaan met 5G. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G-, 4G- en wifi-straling.

5G is schadelijk voor ONZE GEZONDHEID EN DIE VAN ONZE KINDEREN. De vijfde generatie (5G) van radiofrequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan ZONDER  dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten.

Deze petitie zal tot bij de regering geraken indien we genoeg handtekeningen hebben. Teken dus zeker niet voor mij maar voor u en uw familie.

2. Verwittig zo veel mogelijk mensen die u kent

Wij weten dat de media met opzet verspreidt dat het om een verzweringstheorie zou gaan om ons allen belachelijk en ongeloofwaardig doen over komen. Maar wie eerst en vooral volgens de stappen op deze pagina gaat, de vragen door neemt, met open mind de video's bekijkt kan niet omheel dat er feiten zijn die zij zelf kunnen na gaan en dan moeten zij eens de antwoorden uitleggen op de eerste vragen... Waarom wordt nu plots overal op de wereld 5G geactiveerd in een nooit eerder geziene actie, wetende dat op alle dodelijke plaatsen van epicenters 5G actief is / was?

Ik heb weken lang informatie, oplossingen en de gevaren van stralingen door gegeven op alle niveau's en alle instanties, mee gesproken en bewijzen doorgestuurd van stadsbestuur tot minister, onze coronaspecialist en zelf de Europeze commissie.... Vinden jullie het normaal dat er niet eens wordt gekeken naar voor de hand liggende oplossingen die op een "gouden" dienblad worden aangeboden?

Dit is de reden dat wij het zelf mogen oplossen en een volgende stap is dan ook zo veel mogelijk doorgeven... laat u vrienden en kennissen de informatie verkennen... niet pushen want uit eigen ervaringen weet ik dat eigen familie altijd het moeilijkst is... dus niet overtuigen maar eenvoudig laten kennis maken met stap 1... vragen die tot nadenken

3. Gebruik de oudste en beste methode die iedereen kan toepassen

Bekijk de video's en informaties en neem een stuk plakband en een blad papier met de informatie voor andere mensen en maak het publiek... Dat nog de overeheid, nog de pers, nog instanties iets ondernemen hebben wij gezien... dat 33 gemeentes met deze gevaarliijke stralingen live gaan zullen wij moeten ondervinden... maar moeten eerst duizende doden vallen en mensen van hun vrijheid berooft worden om dan in afzondering te dwangsvaccineren?

4. Geef het dossier door om vaccinatie wettelijk te weigeren

Certificaatexpertisevaccinsaluminium
 

Hier het certificaat om een vaccinatie te weigeren omdat er te veel aluminium in zit. Rechts boven het pdf met vertalingstext erbij.

 

 

 

 

 

 

5. Reageer met liefde want hiertegen kunnen ze niets doen

Er zijn verschillende redenen voor deze bijzondere reactie. De verschillende mogelijke oplossingen in functie van hun vibraties tonen dat woede, angste en vertwijfeld zijn op lage vibraties berusten.

Het is ook zo dat wij zelf aantrekken wat wij het meest denken... Dus hoe meer wij tegen iets bezig zijn hoe meer wij dit ook aantrekken. Dat is dus geen goede weg die velen gaan, wellicht verstaanbaar maar niet de beste vibraties kunnen geven. Een uitstekend voorbeeld is "Kom op tegen kanker" dat iedereen kent. Dit is in feite een antireclame omdat de vibratie tenslotte op kanker liegt en niet op gezondheid, dus is heel de actie op zich met een zwaar beladen negatieve vibratie... en dat kan u natuurlijk ook meten en testen.

Daarom is het altijd beter om voor iets te zijn dan tegen iets.... Indien wij met iets komen dat de anderen zoek zijn is dit waarschijnlijk een goede manier om hen de weg naar liefde voor de medemensen terug te doen vinden.

Indien wij dit met duizenden mensen doen wordt de boodschap wel heel duidelijk en dan kunnen zij niet meer anders dan ook mee zijn met liefde voor elkaar. De kunst ligt erin om met zo veel mogelijk mensen met liefde te antwoorden... net zoals het 1000 apen experiment .... Als wij met voldoende veel mensen op straat komen met liefde, dan kan er niets hiertegen op ...

Spreukthegenpop 

 

Wij maken zelf het verschil:

"Wie geen beslissing neemt, neemt ook een beslissing..."

Bent u tevreden met de uwe?

Reinhard Becker

Baubiologe

pdfteken2Hier het bewijs dat wij nu reeds regelmatig worden over nacht bestraald met een oudere methode. Toen willde de politie niet eens een PV opmaken omdat ze niet wisten hoe ermee omgaan en stuurden mij naar de veiligheidschev van de stad Kortrijk. Deze veilgheidschef van Kortrijk heeft mij toen in alle stilte na de opensuren ontvangen om met metingen zelf te zien wat er gaande is. Meet de ronde lampen in het stadhuis van Menen en Kortrijk eens uit .. naast de WIFI ... en dan heeft u direct een bewijs dat op veel méér vlaktes wij letterlijk bestraald worden tot dat het lichaam het niet meer aan kan ... Ter info: de technische oorzaak van kanker is een te kort aan zuurstof volgens Dr. Otto Warburg - Nobelprijswinnar in de geneeskunde.

 

 

 

 

online meetingverdere video'sinzichtenpreventie & oplossingenangstvrij call to action

Terug naar boven

 

homecontact & routing • kalender • disclaimer

www.ama-vita.comwww.baubiologie-geobiology.comwww.longevity-systems.com

Sint Petrus- en Paulusstraat 2 B - B-8800 Rumbeke • Tel.: +32 (0)51 80 85 15 • info@ama-vita.com

Metingen, testmetingen, demonstraties op afspraak

Pijlwit1
Pijlwit2
Pijlwit4

TERUG NAAR HOME

Extra services voor
Pijlwit5
Beelden4
Ama-vita • Center of
Pijlwit3
Amavita1

Welkom bij Ama-vita

+32(0)51 80 85 15

info@ama-vita.com

GSM/ Mobile:+32 (0) 484 990 378

Skype: reinhard.becker (Ama-vita)

 

Energie & gezondheidscentrum

Verkoop van High Tech systemen

Extra services voor professionals

Advies • Consultaties • Metingen

Trainingen • Opstart holistische centers

Woonbiologie & Geobiologie

Teken ook nu a.u.b....