HomeAboutContact

Consultaties en
Start uw eigen
Nuttige links en
Ama-vita.center.2016
HolisticHealthCenter
Ama-vita.center.2016

Terug naar vorige pagina

Gezondheidsmetingen en behandelingen in Ama-vita

Waarom "Holistic Medicine"

Mensen gaan naar een dokter als ze ziek komen en als maar méér gevallen van chronische situaties, oververmoeidheid, burn-outs en niet verklaarbaar gezondheidsproblemen koman naar boven. De grootste doodsoorzaken zijn bekend.... veel minder de echte, dieper liggende oorzaken...

De dokters zijn niet slechter geworden maar de echte oorzaken zijn nu veelvoudiger en sterker en heel dikwijls vallen vele van deze oorzaken buiten het bereik van de klassieke maar ook complementaire geneeskunde.... Alleen al de impact van het huis, de werkdruk, de energiesystemen van de mens, stralingen overal en de stress en psychologische situaties en trauma's en ervaringen bepalen in als maar in veel grotere maat onze gezondheid. Ook meten wij met high techsystemen energertisch en heel precies, gaat het bij metingen met Metavital-systemen om waarschijnlijkheidsberekeningen. Onze metingen vervangen niet uw behandelende arts. Daarom is het altijd het beste met voorschrift van uw huisarts te werken alle informatie bij elkaar te houden zodat uw huisarts een beter overzicht krijgt over de situatie.

Hier start de "Holistic Medicine" die niet alleen het lichaam met modernste methodes meet maar ook alle niveaus en externe invloeden (toxische stoffeh, huis, energiesystemen van de mens, trauma's....) mee systematisch meten en zo een volledig plan kan opgemaakt worden om niet alleen de oorzaken zo goed mogelijk te verzachten en te verwijderen maar ook de nodige ondersteuning geven zodat de klant zelf zijn eigen verantwoordelijkheid kan opnemen om de nodige acties voor zijn/haar gezondheid te kunnen verbeteren.

1. Quick check en metingen voor dokters en therapeuten

Dokters en therapeuten kunnen beroep doen op een quick check om een vlugge eerste zicht op de verzwakte punten van het lichaam te kennen (op voorschrijft). Zij kunnen ook volledige lichaamsmetingen doen uitvoeren op voorschrift met samenvattend verslag. Neem contact op met Ama-vita voor de prijslijst voor doctors en therapeuten en hoe gemakkelijk u een perfecte zicht kan krijgen op alle dieper liggende oorzaken die de klassieke geneeskunden en therapieën holistisch maken. Frequentiegeneeskunde is volgens de 6de Kontratief de geneeskunde van de toekomst....

1. Eerste volledige kennismaking met "Holistic Medicine" op alle 4 niveau's

Metingsbeeldenoverzicht1 Meting uitgevoerd met Metavital®Human Expert (Oberon Pathfinder)

• "Take in" met overzicht over de 4 niveau's van Holistic Medicine. Overlopen van mogelijke externe factoren die uw lichaam positief of negaief beïnvloeden. Dit kan op afstand telefonisch, via skype of in ons center.

• metingen met het opspeuren van de "zwakste" punten in het lichaam; opspeuren van mogelijke oorzaken. Dit doen wij best voor uw bezoek zodat wij reeds de grote lijnen van de oorzaken als ook de actiepunten voor u klaar hebben.

• Bij de meting, behandeling met frequenties als ook het programmeren van een chip of water houden wij rekening met alle aspecten en echte oorzaken:pathologieën, microorganismen, gifstoffen, bau- en geobiologische belastingen, vaccinaties, belastingen van het centraal zenuwstelsel, psychovegetatieve belastingen, psychologische situaties, homeopathie, kruiden, bachbloessems, suppleties, spagyriek, affirmaties, trauma's van het verleden en van nu, stressfactoren op de Hypothalamus, externe belastingen, tandbelastingen, chacras, chacrakleuren en alle externe producten en belastingen afzonderlijk mettbaar...

• automatisch opstellen van voedingslijsten en van voedingsallergielijsten ---> worden aan u mee gegeven en/of in pdf vorm doorgestuurd. De gemeten trauma's worden bij de meting ook verwijderd.

• aanleren van technieken om zelf uw allergieën te testen

• aanleren van de basisoefeningen in "Energy Medicine" met korte test voor het aanpassen van de basisoefeningen volgens uw situatie kan bij het eerste bezoek of op afspraak aangeleerd worden.

• meten en verwijderen van uw trauma's en psychologische situaties. Aanleren hoe zelf trauma's en psychologiesche belastinggen te verwijderen kan bij uw eerste bezoek of via zoom/ skype met hulp van een tweede person bij u thuis uitgevoerd worden.

• energiepijlmeting van uw woning en check van basissituatie met mogelijke eerste actiepunten om dit te verbeteren

• deprogrammeren van de spieren met "Powerlight" voor een rechte wervelcolom, wegwerken van beenlengteverschil (meestal in de éérste sessie van 45 min. of op afspraak mogelijk)

• bespreken van de gemeten putnen en mogelijke actiepunten ter plaatse bij de eerste afspraak en ook op afstand via skype of zoom (u heeft dan alleen internet nodig)

• opvolging per skype, zoom of telefonisch

Tijd eerste bezoek zonder extra metingen ter plaatse of via videochat (skype) en met vooraf uitgevoerde metingen duur ca. 1 uur. Doktersvoorschrift voor metingen best per e-mail doorsturen. Report met verzwakte organen en plaatsen in het lichaam kan aan uw geneesheer doorgestuurd worden.

Prijs: 500 Euro (basismeting Metavital) 750 Euro incl. aanleren om zelf psych. trauma's weg te nemen en testen en verbeteren van Energy Mediicine oefeningen) • Alle metingen met Metavital zijn waarschijnlijkheidsberekeningen en ververangen geen geneesheer. Zij kunnen wel uitstekend goed de onderliggende oorzaken in kaart zetten.

Extra metingen mogelijk:

• Powerlight met deprogrammeren van de spieren en rechtzetten van de wervelcolom: ca. 50 minuten

• Basisoefeningen Energy Medicine met basischeck om de basisoefeningen goed te kunnen uitvoeren: 20 minuten

• Kwantitatieve metingen ES Teck met zuurstofmeting van de hersenen: 15 minuten

• Energiepijlmeting met Bio-Well: 15 minuten

• Meridiaanmeting met Acugraph: 20 minuten.

• Voiceanalyser met uitbalancering via uw eigen uitgebalanceerde stemanalyse: 30 minuten

• Combinatie met een volledige huismeting mogelijk.

Deze metingen zijn op afspraak mogelijk in aansluiting van de eerste bespreking op afspraak of op verplaatsing bij u thuis.

Indien u moe wakker komt of in uw eigen huis over dag moe komt is het goed om gelijktijdig te starten met een volledige huismeting. De lichaamsmeting gebeurt vooraf. Bespreking en Powerlight wordt in dit geval ter plaatse uitgevoerd. De geo- en bouwbiologische metingen duren in uw huis ca. 4 tot 5 uur en het volledig verslag wordt nadien met u besproken. Bespreking lichaamsmeting en Powerlijghtsessie ca. 2 uur. Neem hiervoor contact op met Ama-vita.

 

 

2. Allergiemeting • Voedselintoleranties

Allergievoedselintollerantie2Meting uitgevoerd met Metavital®Human Expert

• meten van alle allergische stoffen in het lichaam

• meten van de voedselintoleranties of allergieën tegen voedingsstoffen

• automatisch opstellen van voedingslijsten en van voedingsallergielijsten ---> worden aan u mee gegeven en/of in pdf vorm door gestuurd.

• oorzaken opspeuren en oplossingen bespreken (en doorvoeren)

• aanleren van technieken om zelf uw allergieën dagelijks te testen (op afstand via skype met tweede persoon of in ons center of tijdens metingen bij u thuis)

Deze metingen werken in het tweede niveau van de 'Holistic Medicine' dat wij als energetisch niveau kunnen omschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

3. Volledig holistische metingen

Amavitacenter2016
 

Metingen en testen uitgevoerd vooraf en in het center of bij u thuis

Metavital®Human expert: functionele meting en behandeling met frequenties zoals hierboven omschreven; spin-matrixen in MP3, frequentiewater om in het drinkwater te verdunnen, allergielijst en voedingslijst worden meegegeven voor ca. 4 tot 6 weken thuisgebruik. Meten van trauma's en aanleren van het verwijderen van de trauma's. Deze meting kan het best vooraf (op afstand) uitgevoerd worden.

Voice-analyser: spraakopname, analyse en behandeling van de te hoge en de te lage pieken. Klanktherapie om uit te balanceren wordt mee gegeven voor ca. 4 - 12 weken gebruik.

• Energy Medicine: energie-checkup en verbeteringen van de energiesystemen; oefeningen worden aangeleerd en meegegeven. Check up na 4 weken.

Losse kledij gewenst voor de oefeningen.

Powerlight: deprogrammeren van de spieren zodat de rug, bekken en benen terug recht komen. Trauma’s worden opgelost. Behandeling word geprogrammeerd mee gegeven voor ca. 4 weken. Nadien evt. nog verder behandelen.

Bio-Well: energieveldmeting en chacrameting volgens Prof. Koroktov

Acugraph: meridiaanmetingen en bepaling van de PIE (Personal Index of Energey)

Ademhaling: testen en aanleren van ademhalingstechnieken voor méér zuurstof volgens Dr. Butyeyko, Chacra-ademhaling....

ES Teckmeting: quantitatief meten door en rond de cellen aan 20.000 punten in 3 minuten. Zuurtof meting, stofwisseling, hormonen...

Energieverliesmeting: het meten van uw energieverlies van buiten tegenover binnenshuis.

Actiepunten bespreken: de resultaten worden in een actielijst samengesteld en met de klant besproken. Hierdoor krijgt de klant, maar ook zijn professionele hulpverlener, een duidelijke zicht op de situatie en mogelijke actiepunten.

De metingen zijn op doktersvoorschrift indien ook meting van de pathologi gewenst is. Report voor uw arts voor uw dossier en opvolging kan per e-mail doorgegeven worden.

Deze metingen en behandelingen werken op alle 4 niveaus van de 'Holistic Medicine' (energetische, psychollogische, supramentale niveau en fysische niveau).

Tijd: ca. 2 uur (voorafmeting) + 4 - 5 uur + eerste samenvattende bespreking + opvolging in de volgende 8 weken.

 

Mijn gezondheids-weekeind in België is meer waard dan een week verlof...  

Midden september 2014 was ik bij Ama-vita voor holistische metingen en Energy Medicine testen en oefeningen. Mijn redenen om van het Saarland van Duitsland tot hier te komen waren dat ik met mijn gezondheid aan het sukkelen was....

pdftekenKlik voor het volledig verhaal van Yvonne te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voiceanalyser - stemfrequentieanalyse en klanktherapie

Voiceanalyser1
Wij starten eerst met een stemfrequentieanlayse met de Voiceanalyser. De stem is de indicator om veranderde trillingspatronen in ons lichaam aan te tonen. Deze frequenties worden als golven opgetekend. Bij het analyseren van deze golven wordt vastgesteld, welke frequenties zouden moeten afgezwakt en welke beter versterkt worden. Dit om de harmonie in het lichaam te herstellen.

De klanktherapeut stelt een CD/ WAV- bestand samen, waarbij de tonen helemaal op het patroon van de klant zijn afgestemd. Deze beluistert de klant via een koptelefoon of via een stereo muziekinstallatie.

De werking van deze harmonisatie is het best met het princiep van een stemvork aan te tonen. Een op dezelfde toon afgestemde stemvork start mee te trillen zodra dezelfde soort stemvork in de nabijheid gehouden wordt. Deze gaat dus in resonantie door de voorgegeven frequentie over te nemen.

Wanneer klanktherapie toepassen?

• Ontstressen, ontspanning, tot rust komen

• Vitalisatie, creativiteit, concentratie verhogen

• Ondersteuning van pijnbehandeling

• Versterking van het immuunsysteem

Voiceanalysergrafiek1
• Oplossen van blockades, belastende frequentiepatronen

• Doelgerichte beïnvloeding van de organen

• Depressies

De klanktherapie kan uitstekend gecombineerd worden met andere therapievormen zoals Acupunctuur, cranio-sacraaltherapie, Kinesiologie, Psychotherapie, Reflexzonen-behandeling, pijntherapie etc...

De frequenties worden het best dagelijks beluisterd. De werking is in functie van de hoeveelheid van toepassingen per dag (1 tot b.v. 3/ dag). Bij 3 x/ dag beluisteren wordt aanbevolen om na 4 weken terug een vervolgsessie door te voeren (bij 1x per dag in 3 maanden).

Gemiddeld ca. 30 minuten

 

 

 

 

 

 

 

5. Deprogrammatie van de spieren van de onderliggende trauma's met Powerlight

powerlightcolomshort1Speciale lichtfrequenties worden direct via verschillende contactpunten en via de wervelkolom in het lichaam gebracht. Na een eerste behandelingstijd van ca. 8 minuten wordt het centraal zenuwstelsel behandeld. Dan volgen de orthopedische programma's.

De scalaargolven van de Powerlight kunnen de werking van deze lichtfrequenties via een speciaal hiervoor ontworpen armband of kristallen ca. 4 weken lang doorgeven.

De Powerlight werkt uitstekend samen met de Longevity-lounge (voor een beter comfort) of de Longevity-mat werken en met het speciale L-Hyaluronzuur die op de wervelkolom opgedragen wordt.

De eerste 1-2 sessies zijn er om de wervelkolom en de bekkenscheefstand en/of het beenlengteverschil terug recht te zetten. Nadien kan ofwel plaatselijk gewerkt worden ofwel kunnen dan trauma's opgelost worden.

 

powerlightbody 

De Powerlight is daarom ook uiterst geschikt om een kaakscheefstand terug recht te brengen. Hierdoor is dit systeem voor tandartsen en tandchirurgen een nieuw medium om vlugger en eenvoudiger de onderliggende oorzaken van de kaakscheefstand op een eenvoudige manier mee te behandelen.

De effecten kunnen onmiddellijk en eenvoudig gemeten worden. Een vergelijkende meting van de lichaamslengte, het beenlengteverschil of de heupscheefstand kan meteen doorgevoerd worden door een therapeut, osteopaat, orthopedist, dokter.. of door een ander professional. Om blijvende resultaten te behalen wordt ten zeerste aanbevolen om geen oude schoenen meer te dragen omdat daarin de oude looppatronen opgeslaan zijn. Deze zouden anders terug kunnen komen. Inlegzolen zijn een goede maar toch symptomatische behandeling die dan volledig overbodig worden.

Gemiddeld ca.50 minuten

 

 

 

 

 

 

6. Energy Medicine - de energiesystemen van ons lichaam terug in evenwicht brengen

EEMtest1Alles is energie en het menselijk lichaam bestaat uit negen complexe energiesystemen. Deze werken met subsystemen en onder elkaar samen. Dagelijks komt onze energie onder vuur door stress, welvaartsziektes, e-stress en ziektes......

Blokkades in deze energiesystemen zijn het meets door pijnen en verspanningen vast te stellen. Pijn is dus geblokkeerde energie die niet meer stroomt. Uitputting is te lage energie die niet meer in staat is om een energiebaan en/of een orgaan of energiesysteem goed te doen functioneren. Een van de meest bekende tekenen zijn de burnouts en de uitputtingen van de nieren en bijnieren.

Met Eden Energy Medicine worden bij een eerste sessie systematisch de belangrijkste energiesystemen gemeten. Dan worden deze verbeterd en door metingen terug gecontroleerd. Door eenvoudige oefeningen aan te leren kan u uw lichaam goed ondersteunen om de energie niet meer te laten blockeren maar eerder te laten stromen.

De 'Dagelijkse energieroutine', werkt als een resetknop. De oefeningen helpen de “flow” van de verschillende lichaamsenergieën in balans te brengen. Maar ze doen zoveel meer:

 

EEM5minroutineverg2
• Ze beschermen je tegen negatieve energieën.

• Ze versterken je immuunsysteem en je zelfgenezend vermogen.

• Ze verbeteren je vitaliteit en verhogen je prestatievermogen.

• Ze helpen je om beter 'geaard' te blijven.

• Ze helpen je om je weerbaarder te maken tegen stress.

• Ze helpen je alerter en helderder te denken.

• Ze leren je hoe je alledaagse klachten kan aanpakken. Klachten zoals hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, vermoeidheid, stemmingswisselingen, stress of paniekaanvallen, misselijkheid, enz 

• Ze leren je te centeren en je zelfbewustzijn te verbeteren.

De dagelijkse energieroutine is de basis van goed vloeiende energie. Wij kunnen wel veel verder gaan met de testen om zo de energiesystemen terug in harmonie te brengen.

Energy Psychology is een onderdeel van Eden Energy Medicine. Als één van de weinige Eden Energy Medicine Certified Practitioners in België kan Reinhard u hier ondersteuning aanbieden. Hij is ook EFT practitioner en kan u ook de verbeterde EFT methode in functie van Energy Psychology aanleren en toepassen. Voor méér informatie over Eden Energy Medicine kan u terecht op de website van Donna Eden, de stichtster van Eden Energy Medicine.

Reinhard heeft naast EFT en Energy Medicine ook de volledige cursussen tot en met de mastery cursus gevolgd van Matrix Energetics. Deze speciale methodes om energie te beheren en over te brengen geven bijkomende mogelijkheden om een energetische of gezondheidssitsuatie terug in balans te brengen.

Een eerste sessie inclusief behandeling duurt ca. 1,5 uur.

 

 

Terug naar boven

 

homecontact & routing • kalender • disclaimer

www.ama-vita.comwww.baubiologie-geobiology.comwww.longevity-systems.com

Sint Petrus- en Paulusstraat 2 B - B-8800 Rumbeke • Tel.: +32 (0)51 80 85 15 • info@ama-vita.com

Metingen, testmetingen, demonstraties op afspraak

Pijlwit1
Pijlwit2
Pijlwit4

TERUG NAAR HOME

Extra services voor
Pijlwit5
Beelden4
Ama-vita • Center of
Pijlwit3
Amavita1

Welkom bij Ama-vita

Mobile: +32(0)484 990 378

info@ama-vita.com

Skype: reinhard.becker (Ama-vita)

 

Energie & gezondheidscentrum

Verkoop van High Tech systemen

Extra services voor professionals

Advies • Consultaties • Metingen

Trainingen • Opstart holistische centers

Woonbiologie & Geobiologie

amavitalogo2020