HomeAboutContact

Consultaties en
Start uw eigen
Nuttige links en
Ama-vita.center.2016
HolisticHealthCenter
Ama-vita.center.2016

Afstandsmetingen en behandelingen

Oberon is medisch gecertificeerd en werkt via Biophotonen aan lichtsnelheid op tot 90 biljoenen meetpunten.

 

 

Ga hier direct naar ons 

 

 

Mensen gaan naar een dokter als ze ziek komen en als maar méér gevallen van chronische situaties, oververmoeidheid, burn-outs en niet verklaarbaar gezondheidsproblemen koman naar boven. De grootste doodsoorzaken zijn bekend.... veel minder de echte, dieper liggende oorzaken...

De dokters zijn niet slechter geworden maar de echte oorzaken zijn nu veelvoudiger en sterker en heel dikwijls vallen vele van deze oorzaken buiten het bereik van de klassieke maar ook complementaire geneeskunde.... Alleen al de impact van het huis, de werkdruk, de energiesystemen van de mens, stralingen overal en de stress en psychologische situaties en trauma's en ervaringen bepalen in als maar in veel grotere maat onze gezondheid. Ook meten wij met high techsystemen energertisch en heel precies, gaat het bij metingen met Metavital-systemen om waarschijnlijkheidsberekeningen. Onze metingen vervangen niet uw behandelende arts. Daarom is het altijd het beste met voorschrift van uw huisarts te werken alle informatie bij elkaar te houden zodat uw huisarts een beter overzicht krijgt over de situatie.

Hier start de "Holistic Medicine" die niet alleen het lichaam met modernste methodes meet maar ook alle niveaus en externe invloeden (toxische stoffeh, huis, energiesystemen van de mens, trauma's....) mee systematisch meten en zo een volledig plan kan opgemaakt worden om niet alleen de oorzaken zo goed mogelijk te verzachten en te verwijderen maar ook de nodige ondersteuning geven zodat de klant zelf zijn eigen verantwoordelijkheid kan opnemen om de nodige acties voor zijn/haar gezondheid te kunnen verbeteren.

Quick check en metingen voor dokters en therapeuten

Dokters en therapeuten kunnen beroep doen op een quick check om een vlugge eerste zicht op de verzwakte punten van het lichaam te kennen (op voorschrijft). Zij kunnen ook volledige lichaamsmetingen doen uitvoeren op voorschrift met samenvattend verslag. Neem contact op met Ama-vita voor de prijslijst voor doctors en therapeuten en hoe gemakkelijk u een perfecte zicht kan krijgen op alle dieper liggende oorzaken die de klassieke geneeskunden en therapieën holistisch maken. Frequentiegeneeskunde is volgens de 6de Kontratief de geneeskunde van de toekomst....

Een quick check is ook een perfecte eerste kennismaking met een holistische benadering en quick scan van het lichaam.

Tijd: ca. 1 uur met bespreking

1. Eerste volledige kennismaking met "Holistic Medicine" op alle 4 niveau's

Metingsbeeldenoverzicht1 Meting uitgevoerd met Metavital®Human Expert (Oberon Pathfinder)

• "Take in" met overzicht over de 4 niveau's van Holistic Medicine. Overlopen van mogelijke externe factoren die uw lichaam positief of negaief beïnvloeden. Dit kan op afstand telefonisch, via skype of in ons center.

• metingen met het opspeuren van de "zwakste" punten in het lichaam; opspeuren van mogelijke oorzaken. Dit doen wij best voor uw bezoek zodat wij reeds de grote lijnen van de oorzaken als ook de actiepunten voor u klaar hebben.

• Bij de meting, behandeling met frequenties als ook het programmeren van een chip of water houden wij rekening met alle aspecten en echte oorzaken:pathologieën, microorganismen, gifstoffen, bau- en geobiologische belastingen, vaccinaties, belastingen van het centraal zenuwstelsel, psychovegetatieve belastingen, psychologische situaties, homeopathie, kruiden, bachbloessems, suppleties, spagyriek, affirmaties, trauma's van het verleden en van nu, stressfactoren op de Hypothalamus, externe belastingen, tandbelastingen, chacras, chacrakleuren en alle externe producten en belastingen afzonderlijk mettbaar...

• automatisch opstellen van voedingslijsten en van voedingsallergielijsten ---> worden aan u mee gegeven en/of in pdf vorm doorgestuurd. De gemeten trauma's worden bij de meting ook verwijderd.

• aanleren van technieken om zelf uw allergieën te testen

• aanleren van de basisoefeningen in "Energy Medicine" met korte test voor het aanpassen van de basisoefeningen volgens uw situatie kan bij het eerste bezoek of op afspraak aangeleerd worden.

• meten en verwijderen van uw trauma's en psychologische situaties. Aanleren hoe zelf trauma's en psychologiesche belastinggen te verwijderen kan bij uw eerste bezoek of via zoom/ skype met hulp van een tweede person bij u thuis uitgevoerd worden.

• energiepijlmeting van uw woning en check van basissituatie met mogelijke eerste actiepunten om dit te verbeteren

• deprogrammeren van de spieren met "Powerlight" voor een rechte wervelcolom, wegwerken van beenlengteverschil (meestal in de éérste sessie van 45 min. of op afspraak mogelijk)

• bespreken van de gemeten putnen en mogelijke actiepunten ter plaatse bij de eerste afspraak en ook op afstand via skype

• opvolging per skype of via zoom

Tijd eerste bezoek/bespreking zonder extra metingen ter plaatse of via videochat (skype of zoom) en met vooraf uitgevoerde metingen duur ca. 1 uur.

Aanvraag via e-mail of via onze contactpagina.

Nodig:volledige adresgegevens, gebortedatum, bloedgroep (optie maar betere resultaten).

 

2. Allergiemeting • Voedselintoleranties

Allergievoedselintollerantie2Meting uitgevoerd met Oberon Pathfinder / METAVITAL®HUMAN

• meten van de voedselintoleranties en allergieën tegen voedingsstoffen

• automatisch opstellen van voedingslijsten en van voedingsallergielijsten (NL of F in pdf).

• aanleren van technieken om altijd zelf allergieën te kunnen testen (enkel bij meting in het center of via professionals die deze testen bij Ama-vita geleerd hebben)

• voor doctors: lijst van verzwakte energie van organen als aanzetpunt voor een verdere behandeling van de patiënt.

100 Euro (gratis testanalyse voor geneesheren en professionals)

Aanvraag via e-mail of via onze contactpagina.

Nodig:volledige adresgegevens, gebortedatum, bloedgroep (optie maar betere resultaten).

Allergiemeting op duodenum en voedsellijstmeting op volledige doorsnedes van het lichaam. Er wordt rekening gehouden met de bloedgroep, de fysische situatie en reactie van het lichaam/ duodenum en de Traditionele Chinese Geneeskunde volgens de 5 elementenleer.

 

 

 

3. Meting van trauma's en psychologische situaties

OberonkeuzebeeldMeting uitgevoerd met Oberon Pathfinder / METAVITAL®HUMAN

• Meten en verwijderen van trauma's. Het gaat hierbij om zowel trauma's van het verleden en zelf de kindheid of overgenomen trauma's, Een veelvoud van trauma's kunnen hierbij in kaart gezet en verwijderd worden.

• Meten en verwijderen van psychologische situaties. Terwijl een trauma eerder een complexe ervaring is, gaat het bij psychologische situatied eerder om eigenschappen die wij ontwikkelen omwille van eigen psychologische belastingen. Deze worden in kaart gezet en dan verwijderd.

• meting vanmogelijk van de trauma’s in combinatie van bepaalde organen.

• Metingen van trauma’s en verschillende belastingen van zenuwstelsel,

• meting van belastingen van de Hypothalamus op algemene maar ook op specifieke belastingen in functie van b.v. familiebelastingen. Hier kan ook rekening gehouden worden hoe de Hypothalamus op bepaalde personen en situaties reageerd. Daarom is het ij deze meting belangrijk om deze informatie met mogelijke belastingen door te geven zodat wij ze hierop kunnen uittesten.

100 Euro (gratis testanalyse voor geneesheren en professionals)

Aanvraag via e-mail of via onze contactpagina.

Nodig:volledige adresgegevens, gebortedatum, bloedgroep (optie maar betere resultaten).

Aanmaak van frequenties voor de gemeten negatieve maar ook positieve invloeden. Deze worden op frequentiewater of chip gezet en opgestuurd.

Bij het werken met psychologische situatiies en traumaverwerking gaat de aandacht eerder naar de oplossingen en kan ook aangeleerd worden hoe de klant in toekomst zelf zijn eigen trauma's kan manueel meten en verwijderen.

 

4. Voiceanalyser - stemfrequentieanalyse en klanktherapie

Voiceanalyser1
Wij starten eerst met een stemfrequentieanlayse met de Voiceanalyser. De stem is de indicator om veranderde trillingspatronen in ons lichaam aan te tonen. Deze frequenties worden als golven opgetekend. Dit kan door een stemopname in WAV-bestand op te sturen. Hierbij hoeft u alleen tot 40 te tellen.Bij de instellingen erop achten dat het origineel in WAV en niet in MP3 gestuurd wordt. Dit kan het best via www.wetransfer.be.

Bij het analyseren van deze golven wordt vastgesteld, welke frequenties zouden moeten afgezwakt en welke beter versterkt worden. Dit om de harmonie in het lichaam te herstellen.

De klanktherapeut stelt een CD/ WAV- bestand samen, waarbij de tonen helemaal op het patroon van de klant zijn afgestemd. Deze beluistert de klant via een koptelefoon of via een stereo muziekinstallatie.

De werking van deze harmonisatie is het best met het princiep van een stemvork aan te tonen. Een op dezelfde toon afgestemde stemvork start mee te trillen zodra dezelfde soort stemvork in de nabijheid gehouden wordt. Deze gaat dus in resonantie door de voorgegeven frequentie over te nemen.

Wanneer klanktherapie toepassen?

• Ontstressen, ontspanning, tot rust komen

Voiceanalysergrafiek1
• Vitalisatie, creativiteit, concentratie verhogen

• Ondersteuning van pijnbehandeling

• Versterking van het immuunsysteem

• Oplossen van blockades, belastende frequentiepatronen

• Doelgerichte beïnvloeding van de organen

• Depressies

• Terug uitbalanceren van het lichaam

De klanktherapie kan uitstekend gecombineerd worden met andere therapievormen zoals Acupunctuur, cranio-sacraaltherapie, Kinesiologie, Psychotherapie, Reflexzonen-behandeling, pijntherapie etc...

De frequenties worden het best dagelijks beluisterd. De werking is in functie van de hoeveelheid van toepassingen per dag (1 tot b.v. 3/ dag). Bij 3 x/ dag beluisteren wordt aanbevolen om na 4 weken terug een vervolgsessie door te voeren (bij 1x per dag in 3 maanden).

Aanvraag via e-mail of via onze webfrormulier

Gluidsopname via afspraak met SKYPE of ter plaatse in het center.

 

 

 

5. Deprogrammatie van de spieren van de onderliggende trauma’s met Powerlight

powerlightcolomshortVia een sensor worden gegevens van een photo van de klant aan het systeem doorgegeven. Via de eerste sonde worden dan van de computer uit de juiste scalaargolven gestuurd. Op de andere kant van de sonde wordt een programmeerbare chip of cristal gelegd om de behandeling te kunnen programmeren. Deze chip/ cristal wordt nadien aan de klant opgestuurd. De retoursonde kan gebruikt worden om bepaalde frequenties van b.v. een specifiek product in het circuit mee te geven.

Na een eerste behandelingstijd van ca. 8 minuten wordt het centraal zenuwstelsel behandeld. Dan volgen de orthopedische programma’s.

De scalaargolven van de Powerlight kunnen de werking van deze lichtfrequenties via een speciaal hiervoor ontworpen armband of kristallen of chip ca. 4 weken lang doorgeven.

De werking van de powerlight is dubbel: door het deprogrammeren van de spieren kan hiermee de rug terug recht komen en een beenlengteverschil terug verminderd worden.

Gelijktijdig kunnen trauma’s losgelaten worden die net verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van de spieren met een bekkenscheefstand als gevolg.

Hierdoor is de powerlight zowel voor traumaverwerking zeer geschikt als ook voor het terug recht kunnen brengen van de wervelcolom en bekkenscheefstand / beenlengteverschil.

Tijd: ca. 60 min. - (gratis testanalyse voor geneesheren en professionals)

Aanvraag via e-mail of via onze webfrormulier

Nodig: Volledige gegevens, gebortedatum, heel recente digitatle foto van het gelaat.

 

De Powerlight is net zoals de Voice-analyser bijna volledig onbekend in België, terwijl deze systemen met success in Duitsland ingezet worden. Meer informatie over de Powerlight vind u op onze webesite www.longevity-systems.com.

 

6. Energy Medicine - de energiesystemen van ons lichaam terug in evenwicht brengen (met partner/2de persoon)

EEMtest1Alles is energie en het menselijk lichaam bestaat uit negen complexe energiesystemen. Deze werken met subsystemen en onder elkaar samen. Dagelijks komt onze energie onder vuur door stress, welvaartsziektes, e-stress en ziektes......

Blokkades in deze energiesystemen zijn het meets door pijnen en verspanningen vast te stellen. Pijn is dus geblokkeerde energie die niet meer stroomt. Uitputting is te lage energie die niet meer in staat is om een energiebaan en/of een orgaan of energiesysteem goed te doen functioneren. Een van de meest bekende tekenen zijn de burnouts en de uitputtingen van de nieren en bijnieren.

Met Eden Energy Medicine worden op afstand volgende punten gemeten en ook aangeleerd:

• Basistesten uitvoeren - testen van producten

• Verkeerde basispolariteit meten

• Vastgelopen energie testen en vrij maken (voeten)

De 'Dagelijkse energieroutine', werkt als een resetknop. De oefeningen helpen de “flow” van de verschillende lichaamsenergieën in balans te brengen. Maar ze doen zoveel meer:

EEM5minroutineverg2
• Ze beschermen je tegen negatieve energieën.

• Ze versterken je immuunsysteem en je zelfgenezend vermogen.

• Ze verbeteren je vitaliteit en verhogen je prestatievermogen.

• Ze helpen je om beter 'geaard' te blijven.

• Ze helpen je om je weerbaarder te maken tegen stress.

• Ze helpen je alerter en helderder te denken.

• Ze leren je hoe je alledaagse klachten kan aanpakken. Klachten zoals hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, vermoeidheid, stemmingswisselingen, stress of paniekaanvallen, misselijkheid, enz 

• Ze leren je te centeren en je zelfbewustzijn te verbeteren.

De dagelijkse energieroutine is de basis van goed vloeiende energie. Wij kunnen wel veel verder gaan met de testen om zo de energiesystemen terug in harmonie te brengen.

Energy Psychology is een onderdeel van Eden Energy Medicine. Als één van de weinige Eden Energy Medicine Certified Practitioners in België kan Reinhard u hier ondersteuning aanbieden. Hij is ook EFT practitioner en kan u ook de verbeterde EFT methode in functie van Energy Psychology aanleren en toepassen. Voor méér informatie over Eden Energy Medicine kan u terecht op de website van Donna Eden, de stichtster van Eden Energy Medicine.

Reinhard heeft naast EFT en Energy Medicine ook de volledige cursussen tot en met de mastery cursus gevolgd van Matrix Energetics. Deze speciale methodes om energie te beheren en over te brengen geven bijkomende mogelijkheden om een energetische of gezondheidssitsuatie terug in balans te brengen.

Een eerste sessie inclusief behandeling duurt ca. 1 uur.

 

 

Terug naar boven

 

homecontact & routing • kalender • disclaimer

www.ama-vita.comwww.baubiologie-geobiology.comwww.longevity-systems.com

vanaf 25 juli op verplaatsing bereikbaar

Camino pino Ines 84 • La Florida • ES-38434 Icod de los vinos • Santa Cruz de Tenerife • España

Sint Petrus- en Paulusstraat 2 B - B-8800 Roeselare - Rumbeke • GSM.: +32 484 990 378 • info@ama-vita.com

Pijlwit1
Pijlwit2
Pijlwit4

TERUG NAAR HOME

Extra services voor
Pijlwit5
Beelden4
Ama-vita • Center of
Pijlwit3
Amavita1

Welkom bij Ama-vita

Mobile: +32(0)484 990 378

info@ama-vita.com

Skype: reinhard.becker (Ama-vita)

 

Energie & gezondheidscentrum

Verkoop van High Tech systemen

Extra services voor professionals

Advies • Consultaties • Metingen

Trainingen • Opstart holistische centers

Woonbiologie & Geobiologie

amavitalogo2020
Hoe en waarom werkt een
Ga hier direct naar ons Hoe en waarom werkt een